IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Abstract - Towards a new paradigm of pedagogy

It is the editorial review of the thematic monograph by Wojciech J. Cynarski, Wojciech Blazejewski and Wojciech Pasterniak entitled “New Paradigmatic Pedagogy. In search of new inspirations and educational applications” (”Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych”, Rzeszow University Press, pp. 174), written by Prof. Dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz.