IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume VII - 2007

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol7
Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 7,                     Ido Movement for Culture, vol. 7

RZESZÓW 2007


Vol. 7, (2007)

REVIEWERS OF THE VOLUME:

Prof. Dr habil. Stanisław Tokarski (PAN)
Prof. Dr habil. Ján Junger (Slovakia)
Prof. AWFiS w Gdańsku Dr habil. Władysław Jagiełło


REVIEWERS OF ARTICLES FROM OUTSIDE
THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD:

Dr Zbigniew Bujak
Prof. UR Dr habil. Stanisław Cieszkowski
Dr, Dr h.c. Zbigniew Czajkowski
Prof. Dr habil. Kazimierz Doktór
Prof. AWF Dr habil. Zbigniew Dziubiński
Dr habil. Maciej Łuczak
Prof. Dr habil. Ewaryst Jaskólski
Prof. Dr habil. Ján Junger
Prof. AWF Dr habil. Marek Kazimierczak
Prof. Dr Jong-Young Lee
Prof. Dr habil. Klaus Moegling
Prof. Dr habil. Wil Munsters
Prof. UR Dr habil. Andrzej Nowakowski
Prof. UR Dr habil. Władysław Pańczyk
Prof. UR Dr habil. Mieczysław Radochoński
Prof. UR Dr habil. Jerzy Rut
Prof. Dr habil. Jan Szmyd


EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr habil. Ryszard Cieślik (Polska / Poland) - Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski (UR) (nauki medyczne, medycyna sportu)
Doc. Dr habil. Milan Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet P.J. Šafarika, Koąice (nauki o kulturze fizycznej, turystyka i geografia)
Prof. UR Dr habil., Marian Kozaczka (Polska / Poland) - Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (historia, ekonomia)
Prof. Dr habil. UR Aleksander Kubinyi (Polska / Poland) - Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, ekologia, wychowanie zdrowotne)
Doc. Dr Uładzimier Lukievič (Białoruś / Belarus) - Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil. Mirosław Ponczek (Polska / Poland) - Akademia Wychwania Fizycznego, Katowice (historia, historia kultury fizycznej)
Prof. Dr Craig Webster (Cypr / Cyprus) - School of Humanities, Social Sciences, and Law, Nicosia (socjologia, teoria turystyki)


SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Mait Arvisto (Estonia / Estonia) - Tallinn Pedagogical University (socjologia sportu)
Prof. Dr Mojca Doupona Topič (Słowenia / Slovenia) - University of Ljubljana (socjologia sportu)
Doc. Dr habil. Magdalena Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet P.J. Šafarika, Koąice (nauki humanistyczne, psychologia)
Prof. Dr habil. Henning Eichberg (Dania / Denmark) - University of Southern Denmark, Research Centre for Sport, Health and Civil Society (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)
Doc. Dr habil. Ivo Jirásek (Czechy / Czech Republic) - University of Olomouc (filozofia sportu)
Prof. Dr habil. Roman Maciej Kalina (Polska / Poland) - Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski (teoria sportu, sporty walki, sporty ekstremalne)
Prof. UR Dr habil. Jerzy Kitowski (Polska/Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki ekonomiczne, nauki geograficzne, turystyka)
Prof. Dr Helmut Kogel (Niemcy / Germany) - University of Ulm (nauki medyczne, sztuki walki)
Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, metodologia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil., dr h.c. Zbigniew Krawczyk (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)
Prof. Dr Jong-Young Lee (Korea / Korea) - College of Physical Education, Suwon University (socjologia, kultura sportowa, sztuki i sporty walki)
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (Polska / Poland) - Uniwersytet Jagielloński & Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (Polska / Poland) - Instytut Socjologii UR (socjologia, metodologia)
Prof. AWF Dr habil. Juliusz Migasiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Will Munsters (Holandia / Holland) - Maastricht Hotel Management School, Maastricht (kulturologia, turystyka kulturowa)
Prof. Dr Cong Ningli (Chiny / China) - Chengdu Sport University, Sichuan (teoria wychowania fizycznego, japonistyka)
Prof. Dr Haruo Nogawa (Japonia / Japan) - Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport management)
Prof. Dr habil. Wojciech Pasterniak (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego)
Prof. Dr habil. Matthias von Saldern - Universität Lüneburg (Germany) (nauki humanistyczne, pedagogika, antropologia sztuk walki)
Prof. Dr Taketo Sasaki (Japonia / Japan) - Fukushima University (biomechanika, fizjologia, teoria treningu, sztuki walki)
Prof. Dr Hrvoje Sertić (Chorwacja / Croatia) - Faculty of Kinesiology, University of Zagreb (kinesiology)
Prof. Dr Satoshi Shimizu (Japonia / Japan) - Tsukuba University (socjologia sportu)
Prof. Dr habil., Dr h.c. Włodzimierz Starosta (Polska / Poland) - Instytut Sportu, Warszawa (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska / Poland) - AWF Kraków (nauki humanistyczne, filozofia, pedagogika, psychologia)
Prof. Dr habil. inż. arch. Wojciech Zabłocki (Polska / Poland) - Stowarzyszenie Idokan Polska, Warszawa (architektura, nauka o broni / hoplologia)

 

CO-WORKERS :

Mgr Michael Buchhold (Niemcy / Germany) - IMAF (politologia, sztuki walki; trener judo)
Dr, Dr h.c. Zbigniew Czajkowski (Polska / Poland) - Stowarzyszenie Idokan Polska, Katowice (teoria sportu, nauka o broni / hoplologia)
Prof. Dr med. Heribert Czerwenka-Wenkstetten (Austria / Austria) - Uniwersytet Wiedeński (nauki medyczne, sztuki walki - ekspert 10 dan jujutsu, hanshi & aikido)
Mgr Michael A. DeMarco (USA) - Seton Hall University (ekspert taiji quan)
Shihan Jan Dyduch (Polska / Poland) - Polska Federacja Karate, Kraków (marketing, sztuki walki, ekspert 7 dan karate)
Dr Hitoshi Ebishima (Japonia / Japan) - Biwako Seikei Sport College, Shiga (socjologia sportu)
Dr, dr h.c. Sven R. Hooge (Niemcy / Germany) - TU Monachium (antropologia kulturowa, historia sztuki, sztuki walki - "tekatanado" soke)
Shihan Roland Habersetzer (Francja / France) - Tengu Institute, St. Nabor (historia, sztuki walki, ekspert 9 dan karatedo, sogo-budo tengu-no michi, soke)
Kyoshi Hidetoshi Iwasa (Japonia / Japan) - IMAF Tokyo (ekspert 8 dan iaido & 6 dan kendo)
Dr Roland J. Maroteaux (Francja / France) - WTMF Avignon (filozofia, historia sztuk walki, ekspert 8 dan aikijutsu)
Prof. UR Dr habil. Władysław Pańczyk (Polska / Poland) - Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski (teoria wychowania fizycznego)
Doc. Lothar Sieber (Niemcy / Germany) - SIP i DDBV, Monachium (medycyna sportu, sztuki walki - ekspert 10 dan jujutsu, karate & ido, meijin)
Dr Jörg-Michael Wolters (Niemcy / Germany) - Institut für Budo-Pädagogik, Stade (pedagogika, sztuki walki - karatedo hanshi)


EDITORIAL STAFF

Editor-in-Chief - Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu, socjologia kultury, antropologia sztuk walki)
Co-Editor - Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński (nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego, socjologia sportu)
Scientific Editor - Doc. Dr habil. Milan Ďuriček - Uniwersytet P.J. Šafarika, Koąice (Slovakia)
Assistant Editor - Dr Wojciech Bajorek
Proofreaders – Mgr Krystyna Strycharz, Mgr Joanna Mazur
Project of Cover – Mgr Ryszard Śpiewak

Journal was founded with a resolution of the Idōkan Polska

Ass. Headquarters in Rzeszów, May 25, 2000.


Funding bodies:

Idokan Polska Ass., Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, with support of the University of Rzeszów
Copyright © 2007 by Committee of Scientific Research,
Stowarzyszenie Idokan Polska®, Poland


Publisher:

Stowarzyszenie Idōkan Polska /
Idōkan Poland Association in Rzeszów,
ul. Towarnickiego 3, PL - 35-959 Rzeszów, Poland
(www.idokan.pl)


Editorial & Publisher

(address for correspondence and submission):
Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski,
Zawale Str. 27, PL - 38-100 Strzyżów, Poland
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Typesetting, pagination and editing:
KORAW - Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Printed in Poland, Printing:
RS DRUK, ul. Podgórska 4, Rzeszów

Edition: 360 copies
Price – 50 złotych / 17 euro (and porto)

ISSN PL-1730-2064


Indexed in:

MNiSW / Polish Ministry of Science and Higher Education 
Index Copernicus International

Abstracted in: www.IndexCopernicus.com