IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume III - 2002-03

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol3

Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 3,                     Ido Movement for Culture, vol. 3

RZESZÓW 2002-03


Vol. 3, (2003)

RECENZENT TOMU:

Prof. Dr habil. Andrzej Pawłucki


RECENZENCI:

Prof. Dr habil. Andrzej Andrusiewicz
Prof. Dr habil. Ryszard Cieślik
Prof. Dr Zbigniew Czajkowski
Prof. Dr habil. Jan Draus
Dr habil. Ewaryst Jaskólski prof. AWF Wrocław
Prof. Dr habil. Urszula Kaczmarek
Dr habil. Roman Maciej Kalina prof. AWF Warszawa
Dr habil. Jerzy Kosiewicz prof. AWF Warszawa
Dr habil. Marian Kozaczka prof. UR
Dr habil. Stanisław Krawczyk prof. UR
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk
Prof. Dr habil. Marian Malikowski
Dr habil. Stanisław Marczuk prof. UR
Dr habil. Kazimierz Obodyński prof. UR
Prof. Dr habil. Jan Szmyd


KOLEGIUM NAUKOWE:

Prof. Dr habil. med. Ryszard Cieślik (IWFiZ UR) – nauki medyczne, medycyna sportu
Dr habil. Jerzy Kosiewicz prof. AWF Warszawa – filozofia, metodologia, kulturologia
Dr habil. Marian Kozaczka prof. UR (IH UR) – historia, ekonomia
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk (WSE Warszawa) – socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (UJ, AWF Kraków) – filozofia, etyka
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (IS UR) – socjologia, metodologia
Dr habil. Kazimierz Obodyński prof. UR (IWFiZ UR) – nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego
Dr habil. Mirosław Ponczek prof. AWF Katowice – historia, historia kultury fizycznej
Dr habil. Stanisław Sterkowicz prof. AWF Kraków – nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (AWF Kraków) – filozofia, pedagogika, psychologia
Dr habil. Zygmunt Wnuk prof. UR (IWFiZ UR) – biologia, ekologia, turystyka
Dr habil. arch. Wojciech Zabłocki prof. Politechniki Łódzkiej – architektura, nauka o broni


REDAKCJA:

Dr Wojciech J. Cynarski – redaktor naczelny
Mgr Rafał Rżany – sekretarz redakcji
Dr habil. Kazimierz Obodyński prof. UR
Mgr Wojciech Bajorek

REDAKTOR TOMU:
Mgr Rafał Rżany

PROJEKT OKŁADKI:
Mgr Ryszard Śpiewak

Copyright by Shibu Kobudō, Stowarzyszenie Idōkan Polska 2003

Adres Redakcji:
Stowarzyszenie Idōkan Polska, Komisja Kobudō, 35–959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3 c, p. 25

Skład, łamanie i redakcja techniczna: KORAW – Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Druk: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. 17 Pułku Piechoty 5a

Published by
Ass. Idōkan Poland,
Rzeszów

ISSN PL1730-2064