IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume IV - 2004

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol4

Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 4,                     Ido Movement for Culture, vol. 4

RZESZÓW 2004


Vol. 4, (2004)

REVIEWERS OF THE VOLUME:

Prof. Dr habil. Andrzej Andrusiewicz
Prof. Dr habil. Bogdan Myckan (Ukraina)


REVIEWERS OF ARTICLES FROM OUTSIDE
THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Jan Draus
Prof. Dr habil. Ewaryst Jaskólski
Dr habil., prof. UR Stanisław Krawczyk
Prof. Dr habil. Stanisław Marczuk
Dr habil., prof. UR Jan Przybyłowski
Dr habil., prof. UR Mieczysław Radochoński
Prof. Dr habil. Jan Szmyd


EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr habil. Ryszard Cieślik (Polska / Poland) – Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego (IWFiZ), Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, medycyna sportu)
Dr Heribert Czerwenka-Wenkstetten (Austria / Austria) – Uniwersytet Wiedeński (nauki medyczne, sztuki walki – ekspert jūjutsu, 9 dan, hanshi)
Doc. Dr habil. Milan Ďuriček (Słowacja / Slovakia) – Uniwersytet w Preszowie (nauki o kulturze fizycznej, turystyka i geografia)
Prof. Dr Helmut Kogel (Niemcy / Germany) – International Martial Arts Federation (IMAF) (nauki medyczne, sztuki walki)
Dr habil., prof. UR Marian Kozaczka (Polska / Poland) – Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (UR) (historia, ekonomia)
Doc. Dr Włodzimierz Lukiewicz (Białoruś / Belaruss) – Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)
Dr habil., prof. UR Kazimierz Obodyński (Polska / Poland) – IWFiZ UR (nauki o kulturze fizycznej, socjologia sportu)
Dr habil., prof. AWF Mirosław Ponczek (Polska / Poland) – Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (historia, historia kultury fizycznej)
Dr habil., prof. UR Zygmunt Wnuk (Polska / Poland) – IWFiZ UR (biologia, ekologia, turystyka)


SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Mait Arvisto (Estonia / Estonia) – Tallinn Pedagogical Univesity (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Władimir Bożiłow (Polska / Poland) – Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, antropologia)
Doc. Dr habil. Magdalena Ďuriček (Słowacja / Slovakia) – Uniwersytet w Preszowie (nauki humanistyczne, psychologia)
Prof. Dr habil. Henning Eichberg (Dania / Denmark) – Research Institute for Sport, Culture and Civil Society (Institute for Forsking i Idraet og Folkelig Oplysning) (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)
Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (Polska / Poland) – Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, metodologia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil. Zbigniew Krawczyk (Polska / Poland) – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)
Prof. Dr Burn-Jang Lim (Korea / Korea) – Korea Sport Science Institute, Seul (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (Polska / Poland) – Uniwersytet Jagielloński i Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (Polska / Poland) – Instytut Socjologii UR (socjologia, metodologia)
Prof. Dr Haruo Nogawa (Japonia / Japan) – Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport management)
Prof. Dr habil. Wojciech Pasterniak (Polska / Poland) – Uniwersytet Zielonogórski (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego, etyka)
Prof. Dr habil. Matthias von Saldern (Niemcy/Germany) – Universität Lüneburg (pedagogika, antropologia sztuk walki)
Prof. Dr Satoshi Shimizu (Japonia / Japan) – Tsukuba University (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (Polska / Poland) – Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska / Poland) – AWF Kraków (filozofia, pedagogika, psychologia)
Prof. Dr habil. inż. arch. Wojciech Zabłocki (Polska / Poland) – Warszawa (architektura, nauka o broni / hoplologia))


CO-WORKERS:

Experts of Far-Eastern martial arts
Shihan Roland Habersetzer (8 dan karatedō), CRB, Francja / France (historia)
Prof. Dr Keith R. Kernspecht (10 st. WT kung-fu), EWTO, Niemcy / Germany (nauki o sporcie, teoria walki wręcz)
Dr Roland J. Maroteaux (8 dan aikijutsu), WTMF, Francja / France (filozofia)
Prof. Shizuya Sato (10 dan jūjutsu, 9 dan jūdō hanshi), IMAF & University of Tokyo, Saitama Sport Research Center, Japonia / Japan (nauki o sporcie, teoria sportów walki)
Doc. Lothar Sieber (10 dan jūjutsu, karate & idō), DDBV, Niemcy / Germany
Dr Sven R. Hooge (‘tekatanado’ sōke), Niemcy / Germany (historia sztuki)
Dr Jörg-M. Wolters (karatedō hanshi), Niemcy / Germany (pedagogika)
Dr Hidetoshi Iwasa (7 dan iaidō & kendō), Japonia / Japan
a także: sensei Dietmar Schmidt (6 dan karatedō), IEI, Grecja / Greece
trener jūdō Michael Buchhold, IMAF, Niemcy / Germany (politologia, sztuki walki)
Dr Hitoshi Ebishima, Japonia / Japan (socjologia sportu)
Redaktorzy Naczelni: amerykańskiego „Journal of Asian Martial Arts” – Michael A. DeMarco (USA)
i międzynarodowego „Budo International” – Alfredo Tucci (Hiszpania / Spain)


EDITORIAL STAFF:

Editor-in-Chief - Dr Wojciech J. Cynarski IWFiZ UR (socjologia sportu, socjologia kultury, antropologia sztuk walki)
Scientific Editor - Dr habil., prof. UR Kazimierz Obodyński (socjologia sportu, nauki o kulturze fizycznej)
Assistant Editor - mgr Wojciech Bajorek (kultura fizyczna, socjologia sportu), mgr Rafał Rżany (politologia, dziennikarstwo, literaturoznawstwo)
Project of Cover – mgr Ryszard Śpiewak

Journal was founded with a resolution of the Idōkan Polska

Ass. Headquarters in Rzeszów, May 25, 2000.


Funding bodies:

Idokan Polska Ass., Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, with support of the University of Rzeszów
Copyright © 2004 by Committee of Scientific Research,
Stowarzyszenie Idokan Polska®, Poland


Publisher:

Stowarzyszenie Idōkan Polska /
Idōkan Poland Association (and PTNKF) in Rzeszów, 
ul. Towarnickiego 3b p.17A, PL - 35-959 Rzeszów, Poland
(www.idokan.pl)


Editorial & Publisher

(address for correspondence and submission):
Dr Wojciech J. Cynarski,
Zawale Str. 27, PL - 38-100 Strzyżów, Poland
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Typesetting, pagination and editing:
 KORAW - Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Printed in Poland, Printing:
Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. 17 Pułku Piechoty 5a

ISSN PL-1730-2064


Publishing (volume 4) was co-financed by the Komitet Badań Naukowych (Komitet Badań Naukowych)