IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume VIII - 2008

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol8
Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 8,                     Ido Movement for Culture, vol. 8

RZESZÓW 2008


Vol. 8, (2008)

REVIEWERS OF THE VOLUME:

Prof. Dr Gyongyi Szabo Földesi (Hungary, Hungarian Academy of Sciences)
Prof. Dr Hitoshi Ebishima (Japan)
Prof. AWF w Warszawie Dr habil. Zbigniew Dziubiński


REVIEWERS OF ARTICLES FROM OUTSIDE
THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Attila Borbély (Hungary)
Prof. UR Dr habil. Stanisław Cieszkowski
Prof. AWF Dr habil. Zbigniew Dziubiński
Prof. AWFiS Dr habil. Władyslaw Jagiełło
Prof. Dr habil. Paweł Januszewicz
Prof. Dr habil. Ewaryst Jaskólski
Prof. AWF Dr habil. Marek Kazimierczak
Prof. Dr habil. Krzysztof Klukowski
Dr Marek Mirkiewicz
Prof. Dr habil. Klaus Moegling (Germany)
Prof. UR Dr habil. Andrzej Nowakowski
Dr Wacław Petryński
Prof. Dr Marianna Sigala (Greece)
Prof. Dr habil. Jan Szmyd
Prof. Dr habil. Stanisław Tokarski


EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, metodologia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. UR Dr habil. Marian Kozaczka (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (historia, ekonomia)
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (socjologia, metodologia)
Prof. Dr habil. Mirosław Ponczek (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (historia, historia kultury fizycznej)
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Wojciech Zabłocki (Polska / Poland) - Stowarzyszenie Idokan Polska, Warszawa (architektura, nauka o broni / hoplologia)


SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Mait Arvisto (Estonia / Estonia) - Tallinn Pedagogical University (socjologia sportu)
Prof. Dr Mojca Doupona Topič (Słowenia / Slovenia) - University of Ljubljana (socjologia sportu)
Doc. Dr habil. Magdalena Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet P.J. Šafarika, Koąice (nauki humanistyczne, psychologia)
Doc. Dr habil. Milan Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet P.J. Šafarika, Koąice (nauki o kulturze fizycznej, turystyka i geografia)
Prof. Dr habil. Henning Eichberg (Dania / Denmark) - University of Southern Denmark, Research Centre for Sport, Health and Civil Society (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)
Prof. PUNO Dr c. habil, Dr h.c. Sven R. Hooge (Wielka Brytania / UK) - PUNO London (antropologia kulturowa, historia sztuki, sztuki walki; "tekatanado" soke)
Prof. Dr Hannu Itkonen (Finlandia / Finland) - University of Jyväskylä (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Ján Junger (Słowacja / Slovakia) - University of Preąov (edukologia sportowa)
Doc. Dr habil. Ivo Jirásek (Czechy / Czech Republic) - University of Olomouc (filozofia sportu)
Prof. Dr habil. Roman Maciej Kalina (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (teoria sportu, sporty walki, sporty ekstremalne)
Prof. Dr h.c. Keith R. Kernspecht (Bułgaria / Bulgaria) - University of Plovdiv & National Sportacademy in Sofia (teoria sportu, sztuki i sporty walki; ekspert 10 st. kung-fu)
Prof. UR Dr habil. Jerzy Kitowski (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki ekonomiczne, nauki geograficzne, turystyka)
Prof. Dr Helmut Kogel (Niemcy / Germany) - University of Ulm (nauki medyczne, sztuki walki)
Prof. Dr habil., dr h.c. Zbigniew Krawczyk (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Ekonomiczna "Almamer", Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)
Prof. Dr Jong-Young Lee (Korea / Korea) - College of Physical Education, Suwon University (socjologia, kultura sportowa, sztuki i sporty walki)
Dr Richard Light (Australia) - The University of Sydney (socjologia)
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (Polska / Poland) - Uniwersytet Jagielloński & Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)
Doc. Dr Uładzimier Lukievič (Białoruś / Belarus) - Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. AWF Dr habil. Juliusz Migasiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Will Munsters (Holandia / Holland) - Zuyd University, Maastricht (kulturologia, turystyka kulturowa)
Prof. Dr habil. Bohdan M. Mytskan (Ukraina / Ukraine) - PreCarpathian National University, Ivano-Frankivsk (nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr Cong Ningli (Chiny / China) - Chengdu Sport University, Sichuan (teoria wychowania fizycznego, japonistyka)
Prof. Dr Haruo Nogawa (Japonia / Japan) - Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport management)
Prof. Dr habil. Wojciech Pasterniak (Polska / Poland) - Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego)
Prof. Dr habil. Matthias von Saldern - Universität Lüneburg (Germany) (nauki humanistyczne, pedagogika, antropologia sztuk walki)
Prof. Dr Taketo Sasaki (Japonia / Japan) - Fukushima University (biomechanika, fizjologia, teoria treningu, sztuki i sporty walki)
Prof. Dr Hrvoje Sertić (Chorwacja / Croatia) - Faculty of Kinesiology, University of Zagreb (kinezjologia)
Prof. Dr Satoshi Shimizu (Japonia / Japan) - Tsukuba University (socjologia sportu)
Prof. Dr habil., Dr h.c. Włodzimierz Starosta (Polska / Poland) - Instytut Sportu, Warszawa (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska / Poland) - Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków (nauki humanistyczne, filozofia, pedagogika, psychologia)
Prof. Dr Craig Webster (Cypr / Cyprus) - University of Nicosia (socjologia, teoria turystyki)
Prof. Dr Howard Z. Zeng (USA) - Brooklyn College, City University of New York (pedagogika sportu; ekspert taiji quan)

 

CO-WORKERS :

Mgr Michael Buchhold (Niemcy / Germany) - IMAF (politologia, sztuki walki; trener judo)
Dr, Dr h.c. Zbigniew Czajkowski (Polska / Poland) - Stowarzyszenie Idokan Polska, Katowice (teoria sportu, nauka o broni / hoplologia)
Mgr Michael A. DeMarco (USA) - Seton Hall University (hoplologia, sztuki walki; ekspert taiji quan)
Shihan Jan Dyduch (Polska / Poland) - Polska Federacja Karate, Kraków (marketing, sztuki walki; ekspert 7 dan karate)
Prof. Dr Hitoshi Ebishima (Japonia / Japan) - Biwako Seikei Sport College, Shiga (socjologia sportu)
Shihan Roland Habersetzer (Francja / France) - Tengu Institute, St. Nabor (historia, sztuki walki; ekspert 9 dan karatedo, sogo-budo tengu-no michi, soke)
Kyoshi Hidetoshi Iwasa (Japonia / Japan) - IMAF Tokyo (ekspert 8 dan iaido & 6 dan kendo)
Prof. UR Dr habil. Aleksander Kubinyi (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, ekologia, wychowanie zdrowotne)
Dr Roland J. Maroteaux (Francja / France) - WTMF Avignon (filozofia, historia sztuk walki; ekspert 8 dan aikijutsu)
Prof. UR Dr habil. Władysław Pańczyk (Polska / Poland) - Uniwersytet Rzeszowski (teoria wychowania fizycznego)
Doc. Lothar Sieber (Niemcy / Germany) - SIP i DDBV, Monachium (medycyna sportu, sztuki walki; ekspert 10 dan jujutsu, karate & ido, meijin)
Dr Jörg-Michael Wolters (Niemcy / Germany) - Institut für Budo-Pädagogik, Stade (pedagogika, sztuki walki; karatedo hanshi)


EDITORIAL STAFF

Editor-in-Chief - Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu, socjologia kultury, antropologia sztuk walki)
Co-Editor - Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński (nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego, socjologia sportu)
Scientific Editor - Prof. Dr Mojca Doupona Topič - University of Ljubljana (Slovenia))
Assistant Editor - Mgr Magdalena Kunysz
Proofreaders – Mgr Krystyna Strycharz, Mgr Joanna Mazur-Okalowe
Project of Cover – Mgr Ryszard Śpiewak

Journal was founded with a resolution of the Idōkan Polska

Ass. Headquarters in Rzeszów, May 25, 2000.


Funding bodies:

Idokan Polska Ass., Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, with support of the University of Rzeszów
Copyright © 2008 by Committee of Scientific Research,
Stowarzyszenie Idokan Polska®, Poland


Publisher:

Stowarzyszenie Idōkan Polska /
Idōkan Poland Association in Rzeszów,
ul. Towarnickiego 3, PL - 35-959 Rzeszów, Poland
(www.idokan.pl)


Editorial & Publisher

(address for correspondence and submission):
Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski,
Zawale Str. 27, PL - 38-100 Strzyżów, Poland
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Typesetting, pagination and editing:
KORAW - Dorota Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Printed in Poland, Printing:
 Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. 17 Pułku Piechoty 5a

Edition: 360 copies
Price – 50 złotych / 17 euro (and porto)

ISSN PL-1730-2064


Indexed in:

MNiSW / Polish Ministry of Science and Higher Education 
Index Copernicus International

Abstracted in: www.IndexCopernicus.com
Publishing (volume 8) was co-financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education