IDO MOVEMENT FOR CULTURE

Journal of Martial Arts Anthropology

Journal Menu

Volume VI - 2006

SCIENTIFIC YEAR'S ISSUE
"Ido - Movement for Culture"

vol6
Published by Committee of Scientific Research of the Idokan Poland Association®
in Rzeszów in cooperation with University of Rzeszów.
theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports
Japanese term ido refers to movement, philosophy of perpetual movement, the way of martial arts
and medicine of martial arts.

The Lykeion Library Edition, vol. 6,                     Ido Movement for Culture, vol. 6

RZESZÓW 2006


Vol. 6, (2006)

REVIEWERS OF THE VOLUME:

Prof. Dr habil. Andrzej Andrusiewicz
Prof. Dr habil. Ján Junger (Slovakia)
Dr habil. Roman Maciej Kalina, prof. nadzw. UR


REVIEWERS OF ARTICLES FROM OUTSIDE
THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD:

Dr habil., prof. WSP Zdzisław Chromiński
Dr h.c. Zbigniew Czajkowski
Dr habil. Maciej Łuczak
prof. Dr habil. Ewaryst Jaskólski
prof. Dr habil. Ján Junger
Dr habil., prof. UR Roman Maciej Kalina
Dr habil., prof. AWF Marek Kazimierczak
ks. prof. Dr habil. Stanisław Kowalczyk
Dr Marek Mirkiewicz
Dr habil., prof. UR Andrzej Nowakowski
Dr habil., prof. UR Mieczysław Radochoński


EDITORIAL BOARD:

Prof. Dr habil. Ryszard Cieślik (Polska / Poland) - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski (UR) (nauki medyczne, medycyna sportu)
Doc. Dr habil. Milan Ďuriček (Słowacja / Slovakia) - Uniwersytet w Preąovie (nauki o kulturze fizycznej, turystyka i geografia)
Prof. Dr Helmut Kogel (Niemcy / Germany) - International Martial Arts Federation (IMAF) (nauki medyczne, sztuki walki)
Dr habil., prof. UR Marian Kozaczka (Polska / Poland) - Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski (historia, ekonomia)
Dr habil., prof. UR Aleksander Kubinyi (Polska / Poland) Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski (nauki medyczne, ekologia, wychowanie zdrowotne)
Doc. Dr Włodzimierz Lukiewicz (Białoruś/ Belaruss) - Uniwersytet Państwowy w Brześciu (kulturoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej)
Dr habil., prof. AWF Mirosław Ponczek (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice (historia, historia kultury fizycznej)


SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Dr habil. Mait Arvisto (Estonia / Estonia) - Tallinn Pedagogical Univesity (socjologia sportu)
Doc. Dr habil. Magdalena Ďuriček (Sł owacja / Slovakia) - Uniwersytet w Preszowie (nauki humanistyczne, psychologia)
Prof. Dr habil. Henning Eichberg (Dania / Denmark) - University of Southern Denmark, Research Centre for Sport, Health and Civil Society (historia, antropologia kulturowa, filozofia sportu)
Prof. Dr habil. Jerzy Kosiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (filozofia, metodologia, kulturologia, nauki o kulturze fizycznej)
Prof. Dr habil., dr h.c. Zbigniew Krawczyk (Polska / Poland) - Wyższa Szkoł a Ekonomiczna, Warszawa (socjologia, filozofia, humanistyczna teoria kultury fizycznej)
Prof. Dr Burn-Jang Lim (Korea / Korea) - Korea Sport Science Institute, Seul (socjologia sportu)
Prof. Dr habil. Józef Lipiec (Polska / Poland) - Uniwersytet Jagielloński & Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (filozofia, etyka)
Prof. Dr habil. Marian Malikowski (Polska / Poland) - Instytut Socjologii UR (socjologia, metodologia)
Dr habil., prof. AWF Juliusz Migasiewicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr Haruo Nogawa (Japonia / Japan) - Juntendo University, School of Health and Sports Science (sport management)
Prof. Dr hab. Wojciech Pasterniak (Polska / Poland) - Uniwersytet Zielonogórski (nauki filologiczne, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego)
Prof. Dr Satoshi Shimizu (Japonia / Japan) - Tsukuba University (socjologia sportu)
Prof. Dr habil., dr h.c. Włodzimierz Starosta (Polska / Poland) - Instytut Sportu, Warszawa (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Stanisław Sterkowicz (Polska / Poland) - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu)
Prof. Dr habil. Andrzej Szyszko-Bohusz (Polska / Poland) - AWF Kraków (nauki humanistyczne, filozofia, pedagogika, psychologia)
Prof. Dr habil. inż . arch. Wojciech Zabłocki (Polska / Poland) - Warszawa(architektura, nauka o broni / hoplologia)


CO-WORKERS :

Mgr Michael Buchhold (Niemcy / Germany) - IMAF (politologia, sztuki walki; trener judo);
Dr Heribert Czerwenka-Wenkstetten (Austria / Austria) - Uniwersytet Wiedeński (nauki medyczne, sztuki walki - ekspert jujutsu, 9 dan, hanshi)
Shihan Jan Dyduch (Polska / Poland) - Polska Federacja Karate, Kraków (marketing, sztuki walki, 7 dan karate)
Dr Hitoshi Ebishima (Japonia / Japan) - Biwako Seikei Sport College, Shiga (socjologia sportu)
Dr, Dr h.c. Sven R. Hooge (Niemcy / Germany) - TU Monachium (antropologia kulturowa, historia sztuki, sztuki walki - "tekatanado" soke)
Shihan Roland Habersetzer (Francja / France) - CRB (historia, sztuki walki, 8 dan karatedo)
Kyoshi Hidetoshi Iwasa (Japonia / Japan) - IMAF (7 dan iaido & kendo)
Prof. Dr Keith R. Kernspecht (Niemcy / Germany) - EWTO, Langenzell (nauki o sporcie, teoria walki wręcz, sztuki walki - 10 st. WT kung-fu)
Prof. Dr Jong Young Lee (Korea / Korea) - Suwon University (nauki o sporcie, socjologia kultury, sztuki i sporty walki; redaktor naczelny "International Journal of Eastern Sports & Physical Education")
Dr Roland J. Maroteaux (Francja / France) - WTMF, Avignon (filozofia, historia sztuk walki, 8 dan aikijutsu; redaktor naczelny "Aiki Goshindo Kaishi. Revue Culturelle Franco-Japonaise d'Arts Martiaux Takeda-ryu")
Doc. Lothar Sieber (Niemcy / Germany) - DDBV, Monachium (medycyna sportu, sztuki walki - ekspert 10 dan jujutsu, karate & ido , meijin; redaktor naczelny "Budo-Info. Berichte, Meinungen, Informationen")
Dr Jörg-Michael Wolters (Niemcy / Germany) - Institute für Budo-Pädagogik, Stade (pedagogika, sztuki walki - karatedo hanshi)


EDITORIAL STAFF

Editor-in-Chief - Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski (nauki o kulturze fizycznej, teoria sportu, socjologia kultury, antropologia sztuk walki)
Co-Editor - Prof. Dr habil. Kazimierz Obodyński (nauki o kulturze fizycznej, teoria wychowania fizycznego, socjologia sportu)
Scientific Editor - Prof. Dr habil. Matthias von Saldern Universität Lüneburg (Germany) (nauki humanistyczne, pedagogika, antropologia sztuk walki)
Assistant Editor - Dr Wojciech Bajorek, mgr Rafał Rżany
Proofreaders – Mgr Rafał Rżany, mgr Joanna Mazur
Project of Cover – Mgr Ryszard Śpiewak

Journal was founded with a resolution of the Idōkan Polska

Ass. Headquarters in Rzeszów, May 25, 2000.


Funding bodies:

Idokan Polska Ass., Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, with support of the University of Rzeszów
Copyright © 2006 by Committee of Scientific Research,
Stowarzyszenie Idokan Polska®, Poland


Publisher:

Stowarzyszenie Idōkan Polska /
Idōkan Poland Association (and PTNKF) in Rzeszów, 
ul. Towarnickiego 3b p.17A, PL - 35-959 Rzeszów, Poland
(www.idokan.pl)


Editorial & Publisher

(address for correspondence and submission):
Prof. UR Dr habil. Wojciech J. Cynarski,
Zawale Str. 27, PL - 38-100 Strzyżów, Poland
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Typesetting, pagination and editing:
KORAW - Piotr Kocząb, ul. Gałęzowskiego 6/321, Rzeszów

Printed in Poland, Printing:
RS DRUK, ul. Podgórska 4, Rzeszów

Edition: 350 copies
Price – 40 złotych / 15 euro (and porto)

ISSN PL-1730-2064


Indexed in:

MNiSW / Polish Ministry of Science and Higher Education 
Index Copernicus International

Abstracted in: www.IndexCopernicus.com